Tillverkningsmetoder

Pressgjutning
Pressgjutning innebär att flytande aluminium med högt tryck pressas in i en metallisk form (verktyget) med hjälp av en injektionskolv.

Fördelar pressgjutning;
Utmärkt teknik för tillverkning av komplicerade detaljer
Möjliggör låg vikt på detaljerna
Ökad verktygslivslängd möjliggör långa produktionsserier
Snävare toleranser
Snabb stelning medför att mikrostrukturen (kornstorleken) blir finare och gör materialet starkt
Ger mycket bra ytfinhet

Kokillgjutning
Kokillgjutning innebär att de båda verktygshalvorna (gjutformen) värms upp och sätts ihop. Därefter tillsätts smältan manuellt genom att den hälls i en öppning i övre delen av verktyget.

Fördelarna med kokillgjutning är:
Låga investeringskostnader
Anpassad för små och medelstora serier (10-10 000 st)
Flexibel produktion
Hög måttnoggrannhet och hållfasthet
Återvinningsbart material och lågt detaljpris